Top.Mail.Ru
? ?
Notes from a Medium-Sized Island [entries|archive|friends|userinfo]
Jason

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2003|09:18 am]
Jason
Had another longish discussion with norm last night. Need to keep repeating to myself, as cliche as the thought sounds, that communication is better than no communication and avoidance and stuff. Just being cliche doesn't seem to make it sink in any easier. So I think we both know better where we stand now.

Read a little of Kiel akvo de'l Rivero over break. Nice to feel skills I hadn't been exercising so vigorously are still kicking there. Mi konstatis, tamen, ke la tempo venas rezigni la esperon pri nur iuj temoj, kaj ne aliaj, kaj ke tre gravas scii kiuj estas tiuj prirezignendaj. Mi nepre devas trovi la forton akcepti ke tiu antauxmenciita amikrilato ne kreskante pluvivos, ne plumovos ien ajn. Fido simple ne trovigxas ckirkaux ni. Niaj pensmanieroj simple ne konkordas suficxe. Mi cxesu malsxpari la klopodan energion. Mi lernis gravan lecionon de li, tamen, kaj de liaj komentoj pri la amikina de li: ne eblas ke mi sxatas cxiujn, samkiel ne eblas ke cxiuj amas sxin, malgraux sxiaj deziroj kaj klopodoj.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: madmadammim
2003-06-04 01:03 pm (UTC)
Ihr könnt mich mal!
(Reply) (Thread)